Micromotor.EU

Coreless Motors - Glockenanker Motoren - Koolborstelloze Motoren

0816 DH MotorVoltage – Spannung – Spanning

12 Volt

No load speed – Leerlaufdrehzahl – Toerental onbelast

18000 rpm

Rated speed – Nenndrehzahl – Toerental belast

14000 rpm

Noload current – Leerlaufstrom – Stroomopname onbelast

10 mA

Rated current – Nennstrom – Stroomopname belast

95 mA

Stall Current – Maximalstrom – Maximale stroom

400 mA

Rated torque – Lastmoment – Koppel5

5 g.cm

Stall torque – Drehmoment der Anlage – Maximaal   koppel

24,1 g.cm 

This motor has double metal bearings in stead of the cheaper available types!
Dieser Motor hat doppelte Metalllager anstelle der billigeren verfügbaren Typen!
Deze motor heeft dubbele metalen lagers in tegenstelling tot de goedkope verkrijgbare modellen!